Målgruppe


Til dig der ønsker både at lede og styre et projekt, og blive kvalificeret med viden, redskaber og ledelseskompetencer.

Med faget projektledelse, bliver du klædt på til at kunne planlægge, sikre proces og fremdrift, samt lede din projektgruppe til succes – for teamet, projektet og dig selv.

Du vil blive i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen. Ligeledes vil du vælge mellem projektorganisatoriske typer og elementer og få udbygget din værktøjskasse med: centrale anvendt teori, agile metoder, projektledelsesredskaber og projektstyringsværktøjer.

Du vil kunne skabe og formidle klare mål og delmål, skabe og fastholde overblik - samt tilpasse processen til virksomheden / organisationen.

Ligeledes vil du være i stand til at vurdere og justere arbejdsgange og processer i mål, delmål og milepæle.

Du får indblik og forståelse af tværfaglige arbejdsprocesser indenfor projektledelse.

Du undervises i basale funktioner i Trello Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, med afsæt i en kort skriftlig opgave. 


Undervisningsdage

Mandag d. 15/03 - Fremmøde/virtuelt
Fredag d. 19/03 - Fremmøde/virtuelt
Mandag d. 22/03 - Fremmøde/virtuelt
Tirsdag d. 23/4- Fremmøde/virtuelt Trello
Onsdag d. 24/4 - Fremmøde/virtuelt Trello
Fredag d. 26/03 - Fremmøde/virtuelt
Onsdag d. 07/04 - Fremmøde/virtuelt
Fredag d. 09/04 - Fremmøde/virtuelt
Tirsdag d. 13/04 - Fremmøde/virtuelt Trello
Onsdag d. 14/04 - Fremmøde/virtuelt Trello
Fredag d. 16/04 - Fremmøde/virtuelt
Fredag d. 23/04 - Fremmøde/virtuelt - Eksamen Projektledelse 

Det praktiske

 • Det praktiske Undervisningen er tilrettelagt som ’blended learning’.
  Der er 12 "fremmødedage" enten virtuelt eller fysisk fremmøde inklusive en eksamensdag.

  Undervisningen ligger i tidsrummet 9.00 – 15.30 både på fremmøde- og online dage.

  Såfremt yderligere restriktioner gives omkring Covid19, afholdes forløbet virtuelt (Zoom) Faget er timesat til 37 t. ugentligt i 6 uger. Beregn at bruge tiden til: læsning, opgaver og eksamensforberedelse mellem undervisnings dagene.

  Du får relevant litteratur, som inddrages i undervisningen. Forløbet udbydes af Erhvervsakademiet Zealand - 10 ects Forløbet er på den landsdækkende positivliste.
  Du kan derfor deltage uden beregning hvis du har ret til jobrettet uddannelse.Adresse for fremmøde

Fuglebækvej, 2B, 1 sal - 2770 Kastrup 


Adgangskrav

Minimum 2 års erhvervserfaring og gennemført + Relevant erhvervsuddannelse (EUD), Grunduddannelse for voksne (GVU). Gymnasial uddannelse (HF / STX / HTX / HHX) eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Du kan også optages, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der til svarer adgangskravene.

Forløbet udbydes i samarbejde med  Akademiet Zealand.