ORDBLIND?


Er du i tvivl om du er ordblind?
Du har mulighed for at få svar på det!

Målgruppe:
For at deltage i ordblindeundervisning skal du være konstateret ordblind.

Er du i tvivl om du er ordblind kan du screenes og få viden om hvilke områder du har brug for hjælp.

Det er aldrig for sent at blive testet for ordblindhed og du vil altid kunne få undervisning, så du bedre kan klare dig i din hverdag, både personligt og fagligt.

Du kan deltage på forløbet uden omkostninger når du er screenet ordblind Du skal være over 18 år.

Formål:
Formålet med dette forløb er at hjælpe med at give dig værktøjer til at være håndtere ord i læsning og skrivning.
.

…Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, og eksisterer i alle kulturer og klasser…

Kontakt:
Triocon
Tlf. 70 210 110
fvu@triocon.dk


Hos os får du:

  • Visitationstest for ordblindhed – elektronisk test
  • Hvis du er ordblind – udarbejdes der en rapport der fortæller dig, hvor dine konkrete faglige udfordringer er
  • Undervisningsforløb, på mindre hold, max. 6 deltagere, hvor vi har fokus på DIG,
  • Det er GRATIS for den enkelte, og du er altid velkommen til at rette henvendelse, og få nærmere information

Det praktiske:
Du møder en til to dag om ugen i
4 timer ad gangen.

XX dag fra kl. xx til kl. xx:
 

Om undervisningen:

Ordblindeundervisning for voksne er en planlagt, målrettet og understøttende undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre dine muligheder for at klare dig i sammenhænge, der kræver skriftlighed.

Undervisningen medvirker til at forbedre dine muligheder for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger dine muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Gennem undervisningen udvikler du dine funktionelle læse-, skrive-
og stavefærdigheder og lærer i at bruge kompenserende
hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Vi arbejder konkret med,
app-writer og mobiltelefoner.

”Dysleksi (ordblindhed) er
vanskeligheder med at lære
at læse og skrive, som kommer
af langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Personer med dysleksi har særlig svært ved at læse ord, som de ikke har set skrevet før.

Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem

bogstav og lyd”. Undervisningen foregår på:
Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge


Indhold:
Du får værktøjer til at bruge IT-hjælpemidler og støtte til at formulere dig skriftligt.

Du får også hjælp til at udforme dit Jobnet CV, således at det opfylder kravene til at være aktivt jobsøgende.