Kognitiv Mentor ll  Jobrettet forløb på den regionale positivliste i Region Sjælland og København

Forløbet afholdes i vores lokaler i Køge:

Sunpark, Gl. Lyngvej 2 - 4600 Køge og
Industriparken 44 A - Ballerip


 

 

 

 

 

De 9 undervisningsdage ligger i en periode over 6 uger i tidsrummet 9-15:00. Uddannelsen er beregnet til 30 t. ugentligt

Forvent at der er opgaver, dage hvor der ikke er undervisning.

Forløbet henvender sig til dig, der har gennemført og bestået Kognitiv Mentor 1 og har til sigte, at anvende de kognitive værktøjer i læring og udvikling af mennesker med anerkendende metoder.

Hvis du er ledig og har ret til at gøre brug afopkvalificerende uddannelse fra den regionale positivliste, kan du deltage uden omkostninger. Spørg i dit jobcenter om dine rettigheder.

Pris kr. 16.200.,- eksklusive moms.

 

 

Tilmelding via e-boks på cvr. 28498454

eller sikker mail lise@triocon.dk

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til koordinator og undervisere

 

Lise Corbitz

 

Tlf. 70 210 110

 

Indhold på Kognitiv Mentoruddannelse ll hos Triocon:

 

Kognitiv teori og metoder i praksis

 

Vi bygger ovenpå teori og metoder fra KM1 og udvider med bl.a.:Søjlemodellen, Løsningsfokuseret tilgang, KRAPs Udviklingsmodel,ressourcefokuseret undersøgelse og en række nye kognitive redskaber.

 

Relations arbejde

 

Redskaber til at skabe læringsprocesser hos en mentee, i en udfordrethverdag. At støtte udforskningsadfærd, det ’at lære at lære’ og metoder til at kunne indgå i respektfulde relationer.

 

Diagnosekendskab

 

Uddybes og suppleres med socialpsykologi og redskaber til blivende ændringer i adfærd; bl.a. via adfærdseksperimentering.

Du får kendskab til, og afprøver øvelser, til arbejdet med mentee. Fx til at holde fokus, håndtere modgang og hæve frustrationstolerancen.

 

rdighedstræning

 

Gennem færdighedstræningen får du mulighed for at afprøve de kognitiveteknikker på hinanden, gennem øvelser, rollespil og case arbejde. Der vil være vejledning af underviseren og gruppesupervision.

 

Skriftligheden i Mentorarbejdet

 

Du vil komme til at arbejde med sagsanalyse, planlægnings struktur oglogføring, afrapportering og progressions-dokumentation samt Mentorensrammesætning.

 

Supervision og Færdighedstræning

 

Supervisionen på uddannelsen er tosidig. Dels at brugen af kognitivemetoder, skemaer og redskaber har afsæt i et ressourcefokuseret oganerkendende menneskesyn. Dels at du opnår en faglig sikkerhed i skriftlig sagsformulering.