Forløb vi kan tilbyde dig...


Triocon har primo 2020 indgået driftsoverenskomst med VUC i Roskilde om at udbyde Forberedende Voksenundervisning (FVU) og OBU ordblindeundervisning. Forløbene tilbydes personer der er i målgruppen for FVU og ønsker at blive bedre til Dansk, Matematik, Engelsk og IT. 

Vi tilbyder virksomheder i VUC Roskildes område at få vejledning om mulighederne for at duvikle medarbejdernes kompetencer.